Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

 • Saltlife Oy Y- tunnus: 2177715-0
 • Maahisentie 3
 • 40640 Jyväskylä

Rekisterin yhteyshenkilö

 • Saltlife Oy
 • Nico Hakanen
 • 0408483389
 • info@saltlife.fi

Rekisterin nimi

Saltlife Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakassuhteen ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen.
 • Tilausten käsittelyyn ja verkkokaupan toiminnan kehittämistä varten.
 • Tilastointiin.
 • Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä säilytetään asiakkaiden perustietoja:

 • Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria, tilausten lähetteet ja postin seurantatiedot.
 • Asiakkaan henkilötiedot hävitetään asiakkaan pyynnöstä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojaus

Saltlife.fi :n asiakastiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään/ palveluntarjoajan palvelimille. Rekisterin tietojärjestelmä sekä käyttöjärjestelmä jolla rekisteriä käytetään on suojattu ajantasalla olevilla suojausmenetelmillä. Rekisteriin pääsee vain valitut henkilöt joilla on työtehtävänsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
Rekisterin tietoja käsittelevillä on vaitiolovelvollisuus.